Boso Wind Orchestra

Het Boso Wind Orchestra, kortweg Boso, is de harmonie van Excelsior. Na het behalen van het A-diploma mogen leden in de harmonie meespelen. Niet alleen bij Boso, maar binnen heel Excelsior, kiezen we vooral voor lichte muziek. Dit kan een bekend popnummer zijn, of film/musical muziek. Deze stukken worden afgewisseld met muziek speciaal gecomponeerd voor orkesten. Binnen Boso zijn zo'n 35 muzikanten actief. 

Jaarlijks stromen er leden door vanuit Step2 naar Boso, maar muzikanten die een 2e vereniging zoeken, of oud-muzikanten die na jaren weer een oude hobby op willen pakken zijn ook van harte welkom. Wij zijn vooral op zoek naar leden op het zware koper, waaronder hoorn, trombone, bariton en bas. 

Boso repeteert iedere dinsdagavond in 't Zoetzand te Beusichem, van 19.45 - 22.00 uur. 

Boso staat onder leiding van Anneke Konings-Kros.  

VriendenLoterij

Rabobank West Betuwe stelt maar liefst € 60.000,- beschikbaar uit het fonds ‘Een aandeel in de Betuwe’.

Interesse om lid te worden?

Bezoek een keer een repetitie, proef de sfeer en krijg meer informatie.
Iedere dinsdagavond ben je welkom in 't Zoetzand te Beusichem rond 19.45 of 21.15 uur.

Lees meer over lid worden